ISLAM SKAL UD AF FOLKESKOLEN – DANMARK ER ET KRISTENT LAND!

I 2 artikler i Jyllandsposten d. 21-02-17 giver henholdsvis en kvinde ved navn Samira Nawa Amini og en mand, ved navn Siddik Lautsen, udtryk for, at de ikke forstår, at Folkeskolen må undervise i Kristendom, når nu så mange politikere ønsker islamiske bederum fjernet fra diverse uddannelsesinstitutioner.

Samira indtager den velkendte islamiske offerrolle og proklamerer, at det oprindelige folk i landet (danskerne) bare er ude på, at genere islams forkæmpere (også kaldt islamiserings-agenter). Samira bruger også de velkendte islamiske offer-udtryk om det oprindelige folk i landet, som f.eks., at de er “kontrollerende” og at de vil “tvinge” islams forkæmpere til at praktisere på samme måde som kristne.

Siddik Lautsen giver derimod udtryk for en mere hjælpeløs uvidenhed omkring den totalitære erobringsideologi islam. Den samme hjælpeløse uvidenhed, som hovedparten af politikerne dagligt afslører i deres udtalelser omkring denne totalitære erobringsideologi.

Siddik Lautsens og danske politikeres ignorance vedrørende både Kristendommen og den totalitære erobringsideologi islam, underminerer dag for dag det Kristne fundament det danske folk, den danske kultur og den danske nation bygger på.

De forstår ganske enkelt ikke islams altødelæggende indvirkning på ethvert folk, enhver kultur og enhver nation islam invaderer og islamiserer. Og idet de ikke forstår islams fundamentale erobrings-strategier forstår de heller ikke det simple begreb “islamisering”.

ISLAMISERING BETYDER…
Islamisering er enhver muslims pligt. Islamisering betyder, at man til stadighed undergraver og bekæmper det oprindelige folks værdier, kultur og levevis og gradvist indfører islam. Så vidt muligt skal islam indføres ubemærket; via gradvis erobring af nabolag efter nabolag; via hvervning af stadigt flere konvertitter blandt det oprindelige folk i landet; via etablering af stadigt flere islamiserings-centre (moskéer og islamiske skoler); via at spille martyr og vinde det oprindelige folks medfølelse og eftergivenhed; via en lind strøm af retssager til fordel for mere islamisk indflydelse og magt; via stillinger, hvor islams forkæmpere kan præge både uddannelse, politik og jura i islamisk retning; osv. osv. Hvis det ikke lykkes muslimerne, at indføre islam uden det oprindelige folks modstand, skal de, ifølge islam, indføre islam via trusler, overfald, vold og konstant terrorisering af det oprindelige folk i landet .

MUHAMMED ANBEFALER AT TERRORISERE 
Ifølge islam er ethvert menneske, der NÆGTER at blive muslim, Allahs fjende. Og Allahs fjender må man, ifølge islam, terrorisere lige så galt man vil. Både i skolegården, i nabolaget, i byen og i enhver afkrog af det land man er i gang med at islamisere. Islams grundlægger, Muhammed, som enhver muslim har pligt til at efterligne, roste sig af al den succes han havde opnået ved at terrorisere Allahs fjender (dvs. alle dem der ikke ville underkaste sig islamisk magt / muslimernes magt). (Check Koranen 9:29).

Disse grundlæggende fakta forstår Siddik Lautsen og danske politikere slet ikke. Og derfor debatterer og skændes de fortsat dagligt om Kristendom og islam.

De ser ikke ud til at vide, at både Irak, Syrien, Libanon, Ægypten, osv. var KRISTNE lande, der blev invaderet af islams forkæmpere og derefter, – via vold, tortur, voldtægter, terror og massakrer (velbeskrevet i de historiebøger, der endnu ikke er blevet brændt) gradvist blev islamiseret og nu er underlagt islams totalitære magt.

Burde disse grusomme og tydelige historiske eksempler på islams snigende magtovertagelse ikke få enhver oplyst og ansvarlig politiker til straks, at sætte foden ned og sige NEJ til enhver form for islamisk indflydelse i Danmark? Eller er politikerne ganske enkelt mere bange for, at sige NEJ til islam end til at overgive eget folk og fædreland til islam?

Og hvor er folket? Er folket lige så uvidende omkring den snigende islamisering af folket, kulturen og landet, som politikerne er? Og lige så bange? I så fald har islams forkæmpere let spil i islamiseringen af Danmark.

HISTORISK KENDTE ISLAMISKE EROBRINGSSTRATEGIER
Muslimernes 1. strategi er, at erobre bid for bid af et land, – via massiv indvandring, flertal i nabolag efter nabolag og snart by efter by, etablering af islamiske erobrings- og trænings-bastioner (moskéer), etablering af stadigt flere islamiske skoler hvor børn og unge trænes i at islamisere folket og landet, at opnå flertal i foreninger og bestyrelser, social indflydelse, kulturel indflydelse, politisk indflydelse, osv. osv.

Deres 2. strategi er, at kæmpe for, at Kristendom og islam bliver ligestillet, dvs. får lige stor magt i prægningen af folk, kultur og land, således at islam efterhånden kan viske Kristendommen helt ud, som vi ser i Irak, Syrien, Libanon, Ægypten, osv.

Deres 3. strategi er, at spille offerrollen, således at landets oprindelige folk skal få ondt af dem og dermed give islam stadigt mere magt og indflydelse over vort folk, vor kultur og vort land.

Kristne irakere, syrere, libanesere og ægyptere advarer os KONSTANT om disse taktikker, men det virker som om vort folk og vore politikere ikke lytter til disse ofre for islam, der har oplevet, at deres folk er blevet opløst og islamiseret og at deres land er blevet taget fra dem og underlagt islamisk magt?

Irakere, syrere, libanesere og ægyptere har over 1000 års erfaring med islamisering og islamisk magt. Til forskel fra det danske folk og danske politikere, så ved de, at Kristendom og islam er dødsfjender. Islam proklamerer død over Kristendommen. I 1400 år har islams forkæmpere kæmpet for at udrydde Kristendommen. Og det er nu lykkedes dem i stort set hele Mellemøsten. Kristne er blevet tvangskonverteret, dhimmificeret (slavegjort), massakreret eller har været nødt til at flygte. Islams forkæmpere har stolt proklameret, at deres næste erobringsmål er Europa og Skandinavien.

EUROPA ER ET LET OFFER
Europa er pt. et let mål, at islamisere og underlægge islamisk magt. Årsagen er en katastrofal tilbagegang for Kristendommen. Nye generationer af europæere bliver ikke opdraget i Kristendommens værdier og praksisser og er derfor et let bytte for islams forkæmpere. Des mere værdineutralt et land er, des lettere er det for islams forkæmpere, at overtage det. To skræmmende eksempler er Sverige og Frankrig, der har smidt Kristendommen på porten og nu står vidt åbne for islamisk erobring.

KORSTOGENE REDDEDE EUROPA DENGANG – HVAD SKAL REDDE EUROPA NU?
Korstogene er blevet udskældt og kaldt “kristnes krig mod muslimer”. Korstogenes sande titel er dog: “Kristne Europas forsvarskrig imod 400 års blodig og barbarisk islamisk angrebskrig, islamisering og erobring”. Denne faktuelle viden er af ukendte årsager, af nogle mennesker, blevet fjernet fra stort set alt dansk uddannelsesmateriale. Igennem 400 år græd og bønfaldt bla. irakere, syrere, libanesere og ægyptere europæerne om at komme dem til undsætning og redde dem fra den islamiske masseindvandring, islamisering og erobring. Men datidens ignorante og selvoptagne europæere var desværre travlt optaget med at bekrige hinanden. Ikke just en egenskab man kan hæfte på kristne, der jo, ifølge Kristendommen, skal kendes på, hvor højt de elsker hinanden og hvor megen omsorg de har for hinanden. Men så skete der det, efter, at islams forkæmpere havde erobret hele Mellemøsten, at de strømmede ind i Europe. De erobrede Europas kristne perle, Konstantinobel, og omdøbte den til Istanbul. De hærgede og plyndrede i Italien og op igennem landene i Østeuropa. De erobrede størstedelen af Spanien og bevægede sig så op gennem Frankrig, hærgede, plyndrede, voldtog, myrdede og overtog landsby efter landsby. Først DA vågnede europæerne op og blev enige om, at hvis de ikke i en fart fik smidt islams forkæmpere ud af Europa igen, så ville Europa falde og blive besat og islamiseret, just som Mellemøsten var blevet det.

MATTIAS TESFAYE OG SOCIALDEMOKRATIET HAR RET
Amira forsøger på velkendt islamisk vis, at nedtone den totalitære erobringsideologis islamiserings- og erobrings-arbejde, ved at påstå, at bl.a. Mattias Tesfaye og Socialdemokratiet “ser spøgelser” og “opfinder problemer”, som “uddannelsesinstitutionerne ikke kan genkende”. Men sandheden er, at Mattias Tesfaye og Socialdemokratiet hverken ser spøgelser eller opfinder problemer. Det kan overlevende irakere, syrere, libanesere og ægyptere, der endnu har holdt ud og nægtet at underkaste sig islamisk styre, bekræfte. Deres advarsler flyder dagligt ud af Mellemøsten og det er på tide, at europæere og skandinaver begynder, at lytte til deres højlydte advarsler, inden europæerne og skandinaverne ender som dem, – islamiseret og underkastet islamisk styre. Amira forsøger sig også med, at “uddannelsesinstitutionerne ikke kan genkende” islamiserings-arbejdet. Men det kommer ikke som nogen overraskelse, at de fleste ledere og lærere i undervisningssystemet har mange mil at gå, før de bliver i stand til at konstatere, at Kristendommen og islam, skriftmæssigt, er dødsfjender og, som historisk bevist, intetsteds i verden kan bo under samme tag uden vedvarende blodige konflikter og krige.

DANSK UNIVERSITETSDIREKTØR KÆMPER FOR ISLAMISERING
Enhver, der kender islam og islams 1400 år lange, brutale og blodige erobringshistorie, blev ligeledes chokeret over, at høre, at en dansk mand, der bærer titlen “direktør for Danske Universiteter”, Jesper Langergaard, kommer med en direkte undskyldning for islamiske bederum (også kaldt islamiserings-rum). Denne “direktør for Danske Universisteter” udtalte: “tværtimod er de (“bederum”/”islamiserings-rum”) et signal om rummelighed og højt til loftet, som universiteterne repræsenterer”. Når selv folk i så indflydelsesrige stillinger er på enten fuldstændig bar bund eller direkte støtter en totalitær erobringsideologi, der på brutal vis har islamiseret og underkastet folkeslag efter folkeslag og land efter land, så er Danmark på katastrofekurs. Sådanne islamiserings-agenter bør slet ikke bestride stillinger, der har afgørende indflydelse på Danmarks fremtid og skæbne!

ISLAM SKAL UD AF FOLKESKOLEN
Ingen totalitær erobringsideologi skal have nogen som helst indflydelse i det danske uddannelsessystem. Nazister har gennem tiderne udtalt, at der ingen forskel er på nazismen og islam, bortset fra, at Muhammed var så udspekuleret, at hænge sin erobringsideologi op på en gud kaldt Allah. Dermed tænkte Muhammed, at han kunne skjule sig under “Religions-paraplyen”. Men det gik ikke så godt for ham. Heller ikke dengang. Både jøder og kristne, i det dengang jødisk-kristne Mellemøsten afviste Muhammed og hans gud Allah. Denne afvisning gjorde Muhammed rasende og han besluttede, at ville folk ikke underkaste sig frivilligt, så skulle de med vold, terror og magt, tvinges til at underkaste sig. Og dette lykkedes glimrende for ham. I Hadithen Bukhari 4.52.220 proklamerer Muhammed: “Jeg har opnået min succes via terror!”

Den tidligere muslim, Ali Sina, skriver i sin bog: “Understanding Muhammad. A psychobiography of Allah’s Prophet”: “For at forstå muslimer må man forstå deres profet. Muslimer tilbeder og efterligner Muhammed. Islam er Muhammedanisme. Kun ved at forstå Muhammed kan man forstå, hvad det er der driver muslimer. Han var skånselsløs imod alle, der afviste ham; myrdede dem der kritiserede ham; og overfaldt, røvede og massakrerede hele folkeslag. Han førte tusinder ind i slaveri og tillod sine mænd, at voldtage alle kvinder de havde taget til fange.” (https://www.facebook.com/notes/roy-ore/the-prophet-muhammad-boasted-i-have-been-made-victorious-with-terror-bukhari-452/713228948704573).

Islam er en 1400 år gammel, totalitær, skånselsløs, indædt og vedholdende erobringsideologi, der har besat og islamiseret folkeslag efter folkeslag og land efter land. Islam skal derfor overhovedet ikke have nogen indflydelse i Danmark. Heller ikke i Folkeskolen.

_________

Herunder finder du Samira Nawa Amini’s og Saddik Lautsens artikler. Den første ser ud til, at være velbevandret i islams erobringsstrategier og den anden ser ud til, at være bundløst naiv vedrørende den totalitære erobringsideologi islam og dennes erobringsstrategier:

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/samiraamini/ECE9380948/s-og-df-udoever-social-og-religioes-kontrol/

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/siddiklausten/ECE9382666/skal-konfirmationsforberedelse-fjernes-fra-skoletiden/

Reklamer

SIG noget! - Og GØR noget!

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s