FRANSKE MODSTANDSFOLK DREV MUSLIMERNE UD AF FRANKRIG

I år 732 slog en lille flok bønder og arbejdsmænd den store muslimske hær, der havde invaderet Frankrig, på flugt. Den lille gruppe bønder og arbejdsmænd udgjorde kun en trediedel af den muslimske hær. De var oppe imod en flok professionelle soldater. Men via forsvarsstrategier, tætte formationer og indgående kendskab til eget terræn, var de i…

GLOBALISERING FØRER TIL KRIG

Globalisme er en ideologi, der ser folkeslagene og deres kulturer og nationer, som en hindring for globalisternes plan, om en verden uden etniske, kulturelle, nationale og religiøse grænser. Globalisterne ser kærlighed til eget folk, eget fædreland, egen kultur og egen religion, som “Fjenden”, der skal bekæmpes. Derfor kæmper globalisterne for at fjerne landegrænser, for at udrydde/udskifte…

MUSLIMERNE ER ALTID OFRENE!

Ifølge islam er muslimerne ALTID ofrene! For det siger islam selv. Islam kalder enhver, der yder modstand, når muslimerne invaderer, erobrer og regerer, for Allahs fjende. Og ifølge islam er Allahs fjender konstant “ude efter” muslimerne. Allahs fjender er alle, der ikke vil være muslimer. F.eks. ateister, jøder, kristne, hinduer, buddhister, yezidier, osv. osv. Når…

SIG NEJ TIL MENNESKER IKLÆDT ISLAMISK UNIFORM!

Mennesker, der iklæder sig nazi-uniform støtter den totalitære erobringsideologi nazismens udbredelse! Og mennesker, der ifører sig islams uniform støtter den totalitære erobringsideologi islams udbredelse! Mennesker, der bakker op om mennesker iklædt nazi- og islam-uniform er forrædere af alle de værdier vor historiske, kulturelle og religiøse arv er bygget på! Når du ser nazismens og islams…