HVEM ER FOLKEVÆRNET?

FOLKEVÆRNET VÆRNER FOLKET

Hvem vi er?
Vi er bare Folket.

Vi er mødre, fædre, døtre, sønner, lærere, pædagoger, sygeplejersker, læger, tømrere, murere, fiskere, præster, politikere, buschauffører, studerende, iværksættere, virksomhedsejere, osv. osv. Hele familien er repræsenteret. Vi har ingen aldersgrænse, så længe børn og unge under 18 deltager sammen med deres forældre.

Vi mener, at ETHVERT folkeslag på jorden, hvad enten det drejer sig om tibetanere, nigerianere, svenskere, danskere, grønlændere, briter eller indianere, er UNIKT og har suveræn RET til, at sikre eget folks etniske, kulturelle, religiøse og nationale overlevelse.

Vi mener, at ETHVERT oprindeligt folkeslag, har RET til, at kæmpe imod og stoppe udskiftning / etnisk udrensning af eget folk, indenfor eget lands grænser! Hvad enten denne udrensning foregår via deportationer, massakrer eller massiv indvandring (befolkningsudskiftning)!

FolkeVærnet mener, at ENHVER, der iværksætter, forestår eller medvirker til etnisk udrensning / udskiftning af oprindelige folkeslag, – det være sig politikere eller borgere, bør straffes ved lov!

DEN FOLKERETLIGE DEFINITION AF ET FOLK
norway-4

Ifølge den officielle Folkeretlige definition (2.3.1.) defineres et folk således:

“Et folk kan således defineres som en gruppe personer, der på baggrund af objektive og subjektive kriterier besidder karakteristika, der tydeligt adskiller dem fra andre folk. Blandt kriterier af objektiv karakter kan nævnes et fælles sprog, historie, etnicitet, kultur og religion. Endvidere skal der være tale om, at folket har et særligt tilhørsforhold til et bestemt afgrænset geografisk område. Blandt kriterier af subjektiv karakter kan nævnes en følelse af social sammenhørighed, fælles skæbne og en fælles kollektiv identitet. (Udenrigsministeriet. Selvstyrekommissionen. 2008).

VORT FOLK – VORT ANSVAR
1

DAGLIGT bør vi huske, at påminde hinanden om, at vi kæmper for, at få sat en stopper for udskiftningen (den etniske udrensning) af vort folk, samt islamiseringen af folk og fædreland; således at vi, – just som vore forfædre – kan give et frit, trygt, sikkert, og Kristenfunderet land i arv til vore efterkommere!

Har du spørgsmål, ønsker du at starte en lokal gruppe af FolkeVærnet og har du brug for hjælp, så KONTAKT OS HER!

Reklamer