MORTEN FIK SMADRET SIT LIV AF UDLÆNDINGE

Morten Clausen var buschauffør. Han kørte regelmæssigt forbi en islamisk besat ghetto. En aften i september kørte han ind ved et stoppestedet på Vollsmose Allé. Ved busstoppestedet stod 3 unge udenlandske mænd. De havde i provokativ stil stillet sig helt ude på kantstenen, så Morten blev nødt til at undvige, for ikke at ramme dem med…

DANSKERNES KATASTROFALE VALG

Det danske folk har IGEN stemt på politiske partier, der arbejder for at udskifte det danske folk med primært islamiske arabere og afrikanere. Folket har IGEN stemt på politiske partier, der tillader islamiseringen af folk og fædreland at fortsætte ufortrødent;  –  i nabolag, foreninger, børnehaver, skoler, i det kulturelle liv og det politiske liv. Valgresultatet…

DIN STEMME AFGØR DIT FOLKS OG LANDS SKÆBNE

Når DU sætter dit kryds i dag kan DU forandre dit folks og lands skæbne. Hvis DU vælger at stemme på de partier, der har haft årtier til at stoppe udskiftningen og islamiseringen af det danske folk, så stemmer du for mere af det samme. Dvs. mere befolkningsudskiftning og mere islamisering. Der er kun ÈT…

ISLAMISERINGS-HÆREN HAR FRIE HÆNDER TIL AT ISLAMISERE DANMARK

Danmarks politikere giver islams indvandrede islamiserings-hær frie hænder til at islamisere Danmark! De danskere, der ikke vil bøje sig for muslimernes forsøg på, at få danskerne konverteret til islam må høre på trusler og ukvemsord som disse: “Forbandede Kristne Luder!” “Hvide svin!” “Vi ved hvor du bor!” “Vi kender dine børn!” “Forsvind herfra, dette er…

BEKÆMP ISLAMISERINGS-HÆREN

Hvis DU vil redde dit folk og dit land fra et nyt Kosovo-helvede eller Burma-kaos, så bliver du NØDT til at rejse dig fra sofaen og tage kontakt til andre Patrioter. I denne video ser du den muslimske erobringsbevægelse i aktion på gader og stræder. Det er sådan den muslimske erobringsbevægelse sørger for, at Folkeslag…

JAG SEXUEL ROVDYRS-KULTUR UD AF DIT LAND IGEN

Vi lever i Skandinavien. Et lille område på jord, hvor kvinder (FØR masseindvandringen fra Arabiske og Afrikanske lande begyndte) kunne gå i frihed og fred på gader og stræder. OGSÅ efter mørkets frembrud. Men visse vælgere og politikere INSISTEREDE på, at masseimporten af arabere og afrikanere SKULLE fortsætte. I dag er resultatet, at piger og…

NU SKAL DANMARK VÆRE ET ISLAMISK LAND – FLERE MOSKÉER SKAL BYGGES!

Sådan lyder det fra muslimer både i og udenfor Danmark. Pengene til at plastre Danmark og resten af Europa til med moskéer, kommer fra bl.a. Tyrkiet, Saudi Arabien og Iran. De prædikener, som Tyrkiet, Saudi Arabien og Iran sender til Danmark og som bliver prædiket i islams moskéer i Danmark, indholder ifølge den “franske” professor Samim…

TUSINDVIS AF BURMAS BUDDHISTER VOLDTAGET OG MYRDET AF MUSLIMER

Men det fortæller Medierne dig ikke! Muslimer udgør ca. 10 % af Burmas befolkning. De er migranter – dvs. at de er flyttet ind i landet. Dagligt hører og ser vi i medierne, at muslimer jages ud af landet eller myrdes af buddhister. Medierne får det til at lyde, som om buddhisterne er frygteligt onde…

DRÆB ALLE DER IKKE VIL VÆRE MUSLIMER!

Lyder det fra islams trofaste tilhængere. Og når vi siger “trofaste tilhængere” så mener vi selvfølgelig de mennesker, der følger islams befalinger. En af befalingerne er, at muslimer skal terrorisere ikke-muslimer, indtil de, af frygt, underkaster sig islam; – eller flygter fra territoriet. Når de, der ikke er muslimer, så enten har underkastet sig islam…

VI FLYGTEDE FRA ISLAM – OG NU IMPORTERER I MILLIONER AF MUSLIMER?

Kristne, Yezidier, jøder, ateister og homoseksuelle flygter fra lande, der er erobret af islams forkæmpere. De flygter til Europa, Skandinavien, USA og Australien. Men overalt følger islams forkæmpere i hælene på dem. I årtier har de råbt: “STOP importen af vore forfølgere! Det går galt! IGEN!” Iblandt os har vi uoplyste, ignorante vælgere, der stemmer…

VI KRÆVER UDLÆNDINGESTYRELSEN NEDLAGT – NU!

Udlændingestyrelsen giver asyl til folk, der har boet og arbejdet i sikre lande, som f.eks. Tyrkiet, Italien og Tyskland! Udlændingestyrelsen godkender asyl-forklaringer som “Jeg blev underbetalt i Tyrkiet”, “Jeg er traumatiseret”, “Min mor er syg”,  osv. ud i det absurde. Udlændingestyrelsen står for systematisk at udskifte det danske folk med arabere og afrikanere. Denne etniske…

HVORFOR FORSØGER DE AT SKJULE DEN ETNISKE UDRENSNING AF EUROPÆERNE?

Myndighederne smed ham ud og slettede alle de fotos han havde taget af den etniske udrensning.  Hvorfor? Myndighederne sejler ned til Afrikas nordkyst og samler migranterne op, giver dem fri adgang, gratis tøj, gratis toiletgrejer, gratis boliger, tolke, info om hvordan de kommer ind i Europa og får asyl, osv. osv. Læs hans artikel her:…

FRANSKE MODSTANDSFOLK DREV MUSLIMERNE UD AF FRANKRIG

I år 732 slog en lille flok bønder og arbejdsmænd den store muslimske hær, der havde invaderet Frankrig, på flugt. Den lille gruppe bønder og arbejdsmænd udgjorde kun en trediedel af den muslimske hær. De var oppe imod en flok professionelle soldater. Men via forsvarsstrategier, tætte formationer og indgående kendskab til eget terræn, var de i…

GLOBALISERING FØRER TIL KRIG

Globalisme er en ideologi, der ser folkeslagene og deres kulturer og nationer, som en hindring for globalisternes plan, om en verden uden etniske, kulturelle, nationale og religiøse grænser. Globalisterne ser kærlighed til eget folk, eget fædreland, egen kultur og egen religion, som “Fjenden”, der skal bekæmpes. Derfor kæmper globalisterne for at fjerne landegrænser, for at udrydde/udskifte…

MUSLIMERNE ER ALTID OFRENE!

Ifølge islam er muslimerne ALTID ofrene! For det siger islam selv. Islam kalder enhver, der yder modstand, når muslimerne invaderer, erobrer og regerer, for Allahs fjende. Og ifølge islam er Allahs fjender konstant “ude efter” muslimerne. Allahs fjender er alle, der ikke vil være muslimer. F.eks. ateister, jøder, kristne, hinduer, buddhister, yezidier, osv. osv. Når…